خرید ممبر سیلور کانال تلگرام

کلیه اکانت ها آنلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضای کانال شما می باشد و تاثیری بر روی بازدید پستهای کانال شما نخواهد داشت . ریزش این سرویس با توجه به محدودیت های تلگرام متغییر و پایین است . زمان انجام این سرویس بین ۵ دقیقه الی 1ساعت خواهد بود .

 

ممبر سیلور 500 عدد

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر سیلور 1 کا

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر سیلور 2 کا

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر سیلور 3 کا

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر سیلور 4 کا

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر سیلور 5 کا

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر سیلور 10 کا

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر بیشتر از 10 کا

ممبر سیلور کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

فهرست