خرید هیدن ممبر گروه تلگرام

در این روش شما ممبرهایی را خریداری کرده‌اید که کاملا واقعی هستند اما بازدید کمی دارند .
در این روش ممبرها به صورت اجباری و هیدن به گروه اضافه می شود ، هیدن ممبر ریزش کمی دارد و شما میتوانید به راحتی به تعداد مورد نظرتان ممبرهایی را خریداری نمایید.

 

هیدن ممبر 500 عدد

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

هیدن ممبر 1 کا

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

هیدن ممبر 2 کا

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

هیدن ممبر 3 کا

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

هیدن ممبر 4 کا

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

هیدن ممبر 5 کا

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

هیدن ممبر 10 کا

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

هیدن بیشتر 10 کا

هیدن ممبر گروه تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

فهرست