خرید ممبر اقتصادی کانال تلگرام

کلیه اکانت ها آفلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضای کانال شما می باشد و تاثیری بر روی بازدید پستهای کانال شما نخواهد داشت . ریزش این سرویس با توجه به محدودیت های تلگرام متغییر است. زمان انجام این سرویس بین ۵ دقیقه الی 1ساعت خواهد بود .

 

ممبر اقتصادی 1 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر اقتصادی 2 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر اقتصادی 3 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر اقتصادی 4 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر اقتصادی 5 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر اقتصادی 10 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر اقتصادی 20 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

ممبر بیشتر از 20 کا

ممبر اقتصادی کانال تلگرام
سرعت بالا، ریزش پایین
تحویل 5 دقیقه تا 1 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته

فهرست